صفحه اصلی پوست ورزش عضله های پیشانی و خط اخم

ورزش عضله های پیشانی و خط اخم

0 1460

ورزش عضله پیشانی و خط اخم

ابتدا بصورتی که در تصویر وجود دارد انگشتان سبابه را بالای پیشانی قرار داده و سپس همزمان که فشار انگشتان به سمت پایین می باشد ابروها را به سمت بالا حرکت می دهیم.

این حرکت را سی بار تکرار می کنیم و سپس در حرکت سی ام ابروها را ثابت به سمت بالا نگه داشته و سی مرتبه می شماریم و سپس رها می کنیم. در این حالت هم باید همچنان فشار انگشتان بر روی ابرو ادامه داشته باشد.

ورزش پیشانی را روزی دو بار انجام دهید.ورزش عضله پیشانی برای جلوگیری و افتادگی پوست ناحیه پیشانی و همچنین جلوگیری از خط اخم می باشد.

پست های مرتبط

هیچ دیدگاهی ثبت نشده است

ارسال دیدگاه