صفحه اصلی پوست ورزش برای رفع چروک و گودی و کبودی زیر چشم

ورزش برای رفع چروک و گودی و کبودی زیر چشم

0 2061
ورزش گودی زیر چشم

ورزش گودی زیر چشم

ابتدا لب ها را به حالت O  انگلیسی باز کرده طبق شکل، سپس پلک پایین را به سمت پلک بالا جمع می کنیم و در همین حال باید انگشت های سبابه در زیر چشم ها مطابق با شکل قرار گرفته باشند و شصت بار این حرکت را انجام می دهیم توجه داشته باشید زمانی که پلک پایین را به سمت پلک بالا حرکت می دهید باید نگاهتان به سمت بالا باشد طوریکه سفیدی چشمانتان مشخص شود.همچنین از ورزش های مکمل دیگر مانند ورزش دور چشم می توانید استفاده کنید.

پست های مرتبط

هیچ دیدگاهی ثبت نشده است

ارسال دیدگاه